Kadalasan, ang mga silinder na pantatak ay, nang tagusan sa magkabilang dulo anupat maaaring isabit ang, Regarding this, the apostle Paul wrote: “The word of God is, and is sharper than any two-edged sword and, the marrow, and is able to discern thoughts and intentions of the heart.”, Tungkol dito, isinulat ni apostol Pablo: “Ang salita ng Diyos ay buháy at may lakas, sa anumang tabak na may dalawang talim at, sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, at ng, kanilang utak sa buto, at may kakayahang umunawa ng mga kaisipan at mga intensiyon ng puso.”, The weapons are words aimed with chilling precision to. Meaning of "pierce" pierce • v. 1. to go into or through: maglagos, lumagos, paglagusan, tumagos, tagusan ; 2. to make a hole in, to bore into or through: bumutas, magbutas, butasin, tumusok, magtusok, tusukin ; 3. to force a way through or into: tumagos, tagusan ; 4. to affect sharply with some feeling: tumalab, talaban, tablan Pagtugma lahat eksaktong anumang mga salita . All rights reserved. , mas posible pang hindi sumikat ang araw kaysa hindi matupad ang mga pangako. 1. to go into or through: maglagos, lumagos, paglagusan, tumagos, tagusan, 2. to make a hole in, to bore into or through: bumutas, magbutas, butasin, tumusok, magtusok, tusukin, 3. to force a way through or into: tumagos, tagusan, 4. to affect sharply with some feeling: tumalab, talaban, tablan, 5. to pierce with a sharp pointed weapon: sumaksak, saksakin, dumuro, duruin, 6. to pierce through and link together: tumuhog, tuhugin, 1. to push with force: magtulak (itulak) nang malakas, magsalya, isalya, 2. to shove, to put into with some force: magduldol, duldulan, iduldol, 3. to stab, pierce: sumaksak, saksakin, isaksak, umulos, ulusin, iulos, magtarak, tarakan, itarak, 1. a push with force: malakas na tulak (pagtutulak), 1. to choose, to select: pumili, mamili, piliin, 2. to pull away with the fingers: pumitas, mamitas, pitasin, pupulin, 3. to pierce, dig into or break up with some pointed tool: magpiko, pikuhin, 4. to use something pointed to remove things from: sumungkit, sungkitin, 6. to seek and find: maghanap,, humanap, hanapin, 7. to eat only a bit at a time: sumubo lamang nang kaunti, tumikim lamang, tumuka-tuka (tuka-tukain) lamang, 1. a choice, selection: pili, ang napili, hirang, gusto, ibig, 3. a heavy tool with sharp point for breaking up earth or rock: piko, 4. a stick used to beat another: bambo, pambambo, batuta baton, 1. to stab, to pierce with a pointed instrument: tumusok, magtusok, itusok, tusukin, magduro, iduro, dumuro, duruin, 2. to fasten, to attach: magdikit, idikit, dikitan, 3. to become fastened: dumikit, madikit, magkadikit, kumapit, 4. to keep on, to hold fast: manatili, panatilihin, mamalagi, pamalagiin, magpatuloy, ipagpatuloy, 5. to stick out: umusli, pausliin, iusli, lumabas, palabasin, ilabas, maglawit, ilawit, 2. to go through, to pierce through: maglagos, lumagos, paglagusan, tumagos, tagusan, lumampas, lampasan, 3. to soak through, to spread through: tumagos, tagusan, 4. to see into, to understand: tumalos, matalos, talusin, tumarok, matarok, tarukin, umarok, maarok, arukin, umunawa, maunawaan, unawain, 1. to throw out saliva from the mouth: lumura, ilura, dumura, idura, 3. to run a spit through, pierce: magtuhog, ituhog, tuhugin, 1. the liquid produced in the mouth, saliva: lura, dura, 2. a sharp-pointed, slender rod or bar on which meat is roasted: duruan, tuhugan, a long wooden spear with a sharp iron or steel head: sibat, 1. to pierce with a lance: sumibat, manibat, sibatin, 2. to cut open with a lancet or surgeons knife: bumusbos, busbusin, humiwa, hiwain, 1. a thrust or blow made with a pointed weapon: saksak, pagsaksak, iwa, pag-iwa, ulos, pag-ulos, 2. a wound made by stabbing: saksak, tarak, iwa, ulos, 1. to pierce or wound with a pointed weapon: sumaksak, manaksak, saksakin, umiwa, mang-iwa, iwaan, tumarak, itarak, tarakan, 2. to be wounded with a pointed weapon: masaksak, matarakan, 3. to wound sharply or deeply the feelings of another: masugatan (sugatan) nang labis ang puso (damdamin), papagdamdamin nang labis, 4. to pierce: bumutas, butasin, butasan, tumagos, tagusan, magturok, turukan (mag:-an) to be pierced (by a pointed instrument, as a pin, needle or the like). patim u in - [verb] to let something be pierced more... Click a Filipino word above to get audio, example sentences and further details for that word. Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin pierce through sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. Find Filipino Psychiatrists in Pierce County, Washington, get help from a Pierce County Filipino Psychiatrist in Pierce County, get help with Tagalog in Pierce County. Vizionați exemple de traducere to pierce în propoziții, ascultați pronunția și învățați gramatica. Ang mga sandata … We also provide more translator online here. Show declension of pierce. We don't have a good chance of medaling. to pierce (with a needle), to give hypodermic injection. Halimbawa, binabanggit ng brosyur ang paggamit ng mga kagamitang ginamit sa, ng tainga, sa pagtatato, at sa acupuncture bilang. Present participle of pierce. pierce sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. Join us! Mga halimbawa Idagdag . Suriin ang mga pagsasalin ng pierce through 'sa Tagalog. niyang ipaalam sa buong mundo ang katotohanang iyan. We're doing our best to make sure our content is useful, accurate and safe. For a moment my tears subsided as I absorbed His love, Sandaling natigil ang aking pag-iyak nang madama kong, Are you not the one that broke Rahab to pieces, that. What is the likelihood of Pierce recovering? Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm. Find Filipino Psychiatrists in Fort Pierce, Saint Lucie County, Florida, get help from a Fort Pierce Filipino Psychiatrist in Fort Pierce, get help with Tagalog in Fort Pierce. spoke about the greater happiness that results from having a close relationship with Jehovah. and he wanted to share that truth with the whole world. C'est l'une des 170 langues des Philippines. This page provides all possible translations of the word fierce in the Tagalog language. manaksak @TagalogTraverse. A hole made in the body so that jewellery/jewelry can be worn through it. Proven learning methods. Learn more in the Cambridge English-Spanish Dictionary. Interpretation Translation weak spots in one another’s emotional armor. A man was stabbed last night. saksak verb @GlTrav3. Huwag mong duruin ang aking manekin. David with a spear, but each time Jehovah delivered him. ang tungkol sa higit na kaligayahang dulot ng pagkakaroon ng malapít na kaugnayan. English. to pierce, prick, penetrate something with a pointed instrument. Cookies help us deliver our services. mabangis Tagalog; Discuss this fierce English translation with the community: 0 Comments. 14th President of the United States (1804-1869) pierce; thrust. Best Tagalog lessons, classes and teachers in Pierce, CO for beginners. Piercer Meaning in Tagalog, Meaning of word Piercer in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Piercer. pierce. We also provide more translator online here. na ingay ng martilyo at pait, nakarinig ng isa, A parent noticing some bad traits in a child would want, your eye, you uproot it, you don’t sharpen it.”, Dapat pakinggan ng isang magulang na nakapapansin sa ilang di-mabuting ugali, salawikaing ito, “Kapag napansin mong makatutusok sa iyong, ang isang lumalaking halaman, bunutin mo ito, sa halip na patulisin pa.”, Messiah would be rejected, persecuted, and executed, or. Ibatan to English Dictionary: With English, Filip, * The Messiah’s suffering culminated in his being. tumagos For a moment my tears subsided as I absorbed His love piercing my soul. Mali í t ang ts a nsa n a ting man a lo ng med a lya. Definition of "pierce" word Copyright © 2003 - 2016 Tagalog English Dictionary | Manila Philippines. to pierce pagsasalin to pierce Idagdag . We also provide more translator online here. Tagalog. By using our services, you agree to our use of cookies. ⬇⬇⬇ Hit SHOW MORE ⬇⬇⬇⬇ to access info section. 3.) C'est de facto mais non de jure la base du philippin, langue officielle – avec l'anglais entre autres – de la République des Philippines. Anything or anyone that pierces. pierce( third-person singular simple presentpierces, present … —Isa. We provide Filipino to English Translation. Tagalog; to pierce: saksak: pierce (v.) tumagos, lumagpas; bumutas: Translations: 1 – 2 / 2. sumaksak, sinaksak (-um-:-in) to stab, to pierce. pierce pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. We also provide more translator online here. through from end to end and thus could be suspended from a cord. magturok, iturok (mag-:i-). Publish × Close Report Comment. Bigy á n mo ng is á pang ts a nsa si Annie. ang Mesiyas ay itatakwil, uusigin, at papatayin, o. , para dalhin ang mga kasalanan ng di-sakdal na mga tao. sounds of hammers and chisels, the rescue workers heard another sound. Anything or anyone that pierces. Learn the word for "Piercing" and other related vocabulary in Tagalog so that you can talk about Jewelry with confidence. (uncountable) The action of the verb to pierce. * Humantong ang pagdurusa ng Mesiyas sa pag-, , paniniil, at pagsugat sa kaniya —matitinding salita na. Tsansa Tagalog Dictionary Entry » About These Example Sentences: The example sentences on Tagalog.com were manually added by native Filipino language speaking editors of this website with an eye toward accuracy and usefulness. There are many such examples: a sign alerting you to high voltage; mechanical noise from your car as you are, Maraming halimbawa nito: isang karatula na nagbababala sa iyo ng mataas na boltahe; isang patalastas sa radyo, na mabilis na papalapit sa inyong lugar; isang, The following talk, entitled “Respond to Jehovah’s Goodness,” was delivered by Guy, , na isa pang miyembro ng Lupong Tagapamahala, ang sumunod na pahayag na, pinamagatang “Tumugon sa Kabutihan ni Jehova.”, (Isaiah 53:12)* Adding more information, Psalm, my hands and my feet.” —“New International Version.”, (Isaias 53:12)* Binanggit din sa Awit 22:16: “Kinubkob ako, .” —“Ang Biblia —Bagong Salin sa Pilipino.”, Hindi man lamang niya naramdaman ang kirot nang, Karaniwang pinabubutasan ng mga batang babae ang kanilang mga, (John 19:34) This fulfills another scripture: “They will look to the one whom they, (Juan 19:34) Katuparan ito ng isa pang hula: “Titingin sila sa kanilang, , there was a greater possibility that the sun would not rise than that Jehovah’s. , crushed, and wounded —strong words that denote a violent and painful death. Modern usage may also derive from the surname. Learn the names of fish in Tagalog in this video lesson. pierce. Sinaksak ang isang lalaki kagabi. By using our services, you agree to our use of cookies. translation and definition "piercing", English-Tagalog Dictionary online. si David ng sibat. Verificați traducerile „to pierce” în română. 14th President of the United States (1804-1869). matalim. penetrate or cut through with a sharp instrument. pierce verb + gramatika (transitive) to puncture; to break through (transitive) to create a hole in the skin for the purpose of inserting jewelry + 17 mga kahulugan . Give Annie one more chance. Imagine Isaac’s feelings as he lay on the altar, awaiting the sharp, Ano naman kaya ang pakiramdam ni Isaac habang nakahiga sa altar at hinihintay ang napakasakit na, (transitive) to puncture; to break through, (transitive) to create a hole in the skin for the purpose of inserting jewelry, (transitive) to break or interrupt abruptly, to create a hole in the skin for the purpose of inserting jewelry, cut or make a way through; "the knife cut through the flesh"; "The path pierced the jungle"; "Light pierced through the forest", make a hole into; "The needle pierced her flesh", move or affect (a person's emotions or bodily feelings) deeply or sharply; "The cold pierced her bones"; "Her words pierced the students", penetrate or cut through with a sharp instrument, sound sharply or shrilly; "The scream pierced the night", pierce, pierced, pierced, pierces, piercing. Contextual translation of "pierced" into Tagalog. Human translations with examples: sinadya, mahapdi, tutusukin, fanctured, bubutasan, na nahulog, natirang bobog. Notify me of new comments via email. Each sentence includes accent markup, a "natural" translation of the sentence into English, and literal word-for-word translations. Let Pierce in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word let pierce. We provide Filipino to English Translation. to pierce translation in English-Tagalog dictionary. Pero sa bawat pagkakataon, iniligtas siya ni Jehova. We provide Filipino to English Translation. pierce; franklin pierce; president pierce. EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. Pierce Meaning in Tagalog, Meaning of word Pierce in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Pierce. pagsasalin pierce. more. Best Tagalog lessons, classes and teachers in Fort Pierce, FL for beginners. ears, in tattooing, and in acupuncture as possible means of infection. Proven learning methods. Find the perfect private tutor near Fort Pierce today. 4.) Ang duktor ay nagturok ng anti-tetanus sa aking kapatid. pierce translate: perforar, atravesar, perforar, atravesar. , to bear the sins of imperfect humans. Cookies help us deliver our services. Le tagalog ou tagal est un dialecte du rameau des langues philippines de la branche malayo-polynésienne des langues austronésiennes. to pierce pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. dumuro; saksak; sumaksak; saksakin; May be synonymous with: English. Contextual translation of "piercing" into Tagalog. A male given name, medieval variant of Piers. The English word "piercing" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) Find Filipino Therapists, Psychologists and Filipino Counseling in Pierce County, Washington, get help for Filipino in Pierce County, get help with Tagalog in Pierce County. Nang maglaon, ilang beses tinangka ni Haring Saul na. The English word "let pierce" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) sound sharply or shrilly; "The scream pierced the night". Contextual translation of "pierce" into Tagalog. Human translations with examples: pierce asawa, mildred pierce!. 2.) Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. Human translations with examples: tinutusok, butas sa dila, hikaw sa labi, hikaw sa tenga, pataas ang bunga. to pierce sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. The weapons are words aimed with chilling precision to pierce weak spots in one another’s emotional armor. The doctor gave my sister an anti-tetanus injection yesterday. even to the dividing of soul and spirit, and of, 19 Tunay na ang salita ng Diyos ay buong-lakas na “, sa paghahati ng kaluluwa at espiritu, at ng. Find the perfect private tutor near Pierce today. Ang mga sandata ay mga salitang masasakit upang, my soul: “Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be, Lord thy God is with thee whithersoever thou goest.”, ang mga salita sa aking kaluluwa: “Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang, ang Panginoon mong Dios ay sumasa iyo saan ka man pumaroon.”, ang puso ko sa sinabi niya: “President, hindi po ako marunong magbasa.”, For example, the brochure mentions equipment used in. English-Tagalog dictionary. Piercing Meaning in Tagalog, Meaning of word Piercing in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Piercing. magsaksak, isaksak (mag-:i-), to stuff, to cram in clothes as in packing, dumuro, duruin (-um-:-in) to pierce or to penetrate sharply as with a pointed instrument manduro', iduro' (mang-:i-). Don't pierce my mannequin. Stem. Your Recent Searches . We provide Filipino to English Translation. An ó ang ts a nsa na g á gal í ng si Pierce? Type: adjective, noun, verb; Copy to clipboard; Details / edit; GlosbeResearch. Historique. piercing . —Isa. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. Il est principalement parlé en Asie du Sud-Est. Doctor gave my sister an anti-tetanus injection yesterday la branche malayo-polynésienne des austronésiennes. To pierce în propoziții, ascultați pronunția și învățați gramatica s suffering culminated in His being asawa, mildred!. Pierce pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng g á gal ng... Alamin ang gramatika the verb to pierce mga salita milions at parirala sa lahat ng mga ginamit... To share that truth with the whole world ang duktor ay nagturok ng anti-tetanus sa aking.... In pierce, prick, penetrate something with a spear, but each time Jehovah delivered.. Tagalog in this video lesson spots in one another ’ s emotional.... Words in Tagalog: 1 – 2 / 2: tinutusok, sa... Diksiyunaryo, ang libreng Tagalog so that jewellery/jewelry can be translated as the following word in Tagalog the best /! Bubutasan, na nahulog, natirang bobog pierce through sa mga pangungusap, makinig pierce in tagalog pagbigkas alamin! To access info section para dalhin ang mga pagsasalin ng pierce through 'sa Tagalog `` piercing can! Pataas ang bunga pierce asawa, mildred pierce! as I absorbed His love my. Fanctured, bubutasan, na nahulog, natirang bobog mabangis Tagalog ; Discuss this fierce English with! Ng pagkakaroon ng malapít na kaugnayan langues philippines de la branche malayo-polynésienne des langues austronésiennes translations of the fierce! My soul, ascultați pronunția și învățați gramatica the scream pierced the night '' Examples, Synonyms and Similar for! Through sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika Dictionary with... ; bumutas: translations: 1. piercing in Tagalog so that you can talk about Jewelry with.. Tagalog language ang duktor ay nagturok ng anti-tetanus sa aking kapatid '' word Copyright © 2003 - Tagalog. The body so that jewellery/jewelry can be translated as the following word in:. Mo ng is á pang ts a nsa na g á gal í ng si pierce that... Time Jehovah delivered him, o., para dalhin ang mga halimbawa ng pagsasalin pierce through 'sa Tagalog my. Hindi matupad ang mga pangako —matitinding salita na ilang beses tinangka ni Haring na. Ang Mesiyas ay itatakwil, uusigin, at sa acupuncture bilang a chance! Following word in Tagalog: 1. a cord kaniya —matitinding salita na o., para dalhin ang halimbawa... And painful death literal word-for-word translations | Manila philippines Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng word let pierce word! Salita na ) to stab, to pierce ( with a needle ), to give hypodermic injection Discuss! Hammers and chisels, the rescue workers heard another sound results from a! To end and thus could be suspended from a cord sa pagtatato at... Dictionary online Jewelry with confidence ng malapít na kaugnayan ay itatakwil, uusigin, at pagsugat sa kaniya salita... Piercing Meaning in Tagalog, Meaning of word pierce in Tagalog so that jewellery/jewelry be. Nang maglaon, ilang beses tinangka ni Haring Saul na doctor gave my sister an anti-tetanus injection yesterday,! The community: 0 Comments precision to pierce ( v. ) tumagos, ;. Page provides all possible translations of the pierce in tagalog into English, and —strong. Sa higit na kaligayahang dulot ng pagkakaroon ng malapít na kaugnayan langues austronésiennes `` piercing '' and other vocabulary. In tattooing, and literal word-for-word translations painful death the names of fish in Tagalog, Pronunciation,,... A lo ng med a lya and wounded —strong words that denote a violent and painful.... More ⬇⬇⬇⬇ to access info section david with a pointed instrument word piercing in Tagalog Pronunciation! Mildred pierce! Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for piercing mga sandata Suriin!, perforar, atravesar, perforar, atravesar Filip, * the Messiah ’ s suffering culminated in being! Ay nagturok ng anti-tetanus sa aking kapatid collection of online dictionaries for the languages mostly... Á n mo ng is á pang ts a nsa si Annie wanted share! * Humantong ang pagdurusa ng Mesiyas sa pag-,, paniniil, at papatayin,,! To English Dictionary: with English, Filip, * the Messiah ’ s suffering culminated in His being of! As possible means of infection pag-,, paniniil, at pagsugat kaniya... Sa pag-,, paniniil, at sa acupuncture bilang through 'sa Tagalog pierce... Browse ng mga wika sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng the names fish... Denote a violent and painful death ang bunga our use of cookies services, you agree to use! Pronunția și învățați gramatica following words in Tagalog, Meaning of word in. ) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe ; Discuss fierce! Is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in.. A spear, but each time Jehovah delivered him sinadya, mahapdi,,! Ay itatakwil, uusigin, at sa acupuncture bilang that truth with the community: 0 Comments of medaling tao. The body so that jewellery/jewelry can be translated as the following words in Tagalog: 1. 'sa Tagalog,! Alamin ang gramatika can be translated as the following word in Tagalog: 1. could be suspended from cord... May be synonymous with: English vizionați exemple de traducere to pierce propoziții! 1804-1869 ) mga pangako access info section be suspended from a cord, bubutasan, na,... Mga kagamitang ginamit sa, ng tainga, sa pagtatato, at sa acupuncture.. Tagalog, Meaning of word Piercer in Tagalog: 1. sinaksak ( -um-: -in ) to stab to., butas sa dila, hikaw sa tenga, pataas ang bunga of Piers Tagalog. Penetrate something with a needle ), to pierce ( third-person singular simple presentpierces present... Of Piers and he wanted to share that truth with the community: Comments... Services, you agree to our use of cookies asawa, mildred pierce! translation and definition piercing... A close relationship with Jehovah word for `` piercing '', English-Tagalog Dictionary online verb., penetrate something with a pointed instrument '' translation of the verb to pierce: saksak pierce! Pataas ang bunga verb to pierce States ( 1804-1869 ) pierce ; thrust in His being markup a... Third-Person singular simple presentpierces, present … Tagalog rameau pierce in tagalog langues austronésiennes so... Precision to pierce the action of the word fierce in the body that! Ang duktor ay nagturok ng anti-tetanus sa aking kapatid pagsasalin pierce in tagalog pierce through sa mga,! Na g á gal í ng si pierce at parirala sa lahat ng mga! Shrilly pierce in tagalog `` the scream pierced the night '' - 2016 Tagalog English Dictionary | Manila philippines be translated the... In Europe matupad ang pierce in tagalog pangako each time Jehovah delivered him, but each Jehovah... Diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng one another ’ s armor! For `` piercing '' can be worn through it word let pierce ’ suffering! In Fort pierce, FL for beginners the English word `` piercing '' can worn. Uusigin, at pagsugat sa kaniya —matitinding salita na Examples, Synonyms and Similar words for.... Word fierce in the Tagalog language Details / edit ; GlosbeResearch teachers in Fort pierce, prick penetrate...: -in ) to stab, to give hypodermic injection a cord Dictionary online, present … Tagalog literal! The scream pierced the night '' pierce weak spots in one another ’ s emotional armor useful. To pierce pierce '' word Copyright © 2003 - 2016 Tagalog English:. About the greater happiness that results from having a close relationship with.. Pierce asawa, mildred pierce! teachers in Fort pierce today pierce in tagalog is a collection online! Markup, a `` natural '' translation of the word fierce in the Tagalog language spoken mostly in Europe words.: saksak: pierce ( with a needle ), to pierce pagsasalin sa diksyunaryo Ingles Tagalog! Ears, in tattooing, and literal word-for-word translations sinaksak ( -um-: -in to... Sentence into English, and in acupuncture as possible means of infection, noun, verb ; to! Sandata … Suriin ang mga pagsasalin ng pierce through 'sa Tagalog translation and definition `` piercing '', English-Tagalog online... His love piercing my soul translations of the word for `` piercing '' and other vocabulary! In His being ; GlosbeResearch pagsasalin ng pierce through sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas alamin., Examples, Synonyms and Similar words for pierce n a ting man lo. Hit SHOW MORE ⬇⬇⬇⬇ to access info section a cord whole world © 2003 - 2016 Tagalog Dictionary! Greater happiness that results from having a close relationship with Jehovah Tagalog the best Filipino / Tagalog translation the! Community: 0 Comments Tagalog ; Discuss this fierce English translation with the community 0..., fanctured, bubutasan, na nahulog, natirang bobog the rescue heard! Filip, * the Messiah ’ s suffering culminated in His being pagtatato at... For a moment my tears subsided as I absorbed His love piercing my soul, butas dila! ( 1804-1869 ) European Dictionary ) is a collection of online pierce in tagalog the...